Skip to content

Crazy blog

No money, no honey, no funny…

controlleragent

service running

group

RegExCustomExtractor:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting;

namespace Core
{
[DisplayName(“RegularExpressionExtractor”)]
[Description(“Extract from Any page – index default is 1”)]
public class RegExCustomExtractor : ExtractionRule
{
public string regEx { get; set; }
public string index { get; set; }
public string expectValue { get; set; }

public override void Extract(object sender, ExtractionEventArgs e)
{
int i = 1;
if (String.IsNullOrWhiteSpace(regEx) == true)
{
Fail(e, “RegEx is invalid”);
}
if (String.IsNullOrWhiteSpace(index) != true)
{
i = Int32.Parse(index);
}
if (String.IsNullOrWhiteSpace(expectValue) == true)
{
expectValue = “”;
}
try
{
Regex regex = new Regex(regEx);
var v = regex.Match(e.Response.BodyString);
string s = v.Groups[i].ToString().Trim();

if (expectValue.Length < 1)
{
e.WebTest.Context.Add(ContextParameterName, s);
e.Success = true;
return;
}
else
{
if (s.Equals(expectValue) && s.Length > 0)
{
e.WebTest.Context.Add(ContextParameterName, s);
e.Success = true;
}
else
{
Fail(e, “Expect: ” + expectValue + “, but actual is: ” + s);
}
}

}
catch (Exception ex)
{
Fail(e, ex.ToString());
}

}

private void Fail(ExtractionEventArgs e, string p)
{
e.Success = false;
e.Message = p;
}
}
}

 

GenerateExternalNumber:

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Globalization;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting;

namespace Core
{
public class GenerateExternalNumber : WebTestRequestPlugin
{

[Description(“If True, the random number will be recalculated before each request is made. The default is false.”)]
[DefaultValue(true)]
public bool UpdateBeforeRequest { get; set; }

[Description(“Name of the Context Paramter that will stroe the random number.”)]
public string ContextParameter { get; set; }

//[Description(“Parameter Name”)]
//public string ParameterName { get; set; }

//[Description(“Parameter Value Pattern”)]
//public string ParameterValuePattern { get; set; }

public override void PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e)
{
base.PreRequest(sender, e);

string value = DateTime.UtcNow.ToString(“yyMMddHHmmssfff”, CultureInfo.InvariantCulture) + new Random().Next(1,100);

e.WebTest.Context[ContextParameter] = value;
}

public override void PreRequestDataBinding(object sender, PreRequestDataBindingEventArgs e)
{
if (UpdateBeforeRequest)
{
string value = DateTime.UtcNow.ToString(“yyMMddHHmmssfff”, CultureInfo.InvariantCulture) + new Random().Next(1, 100);

e.WebTest.Context[ContextParameter] = value;
}
}
}
}

 

Validation:

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Globalization;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting;

namespace Core
{
public class SaveSOValidate : ValidationRule
{
public override string RuleName
{
get { return “Custom Save SO Validation”; }
}

public override string RuleDescription
{
get { return “Validates that the new SO created successfully.”; }
}

public override void Validate(object sender, ValidationEventArgs e)
{
bool validated = false;

if (e.Response.BodyString.Contains(“SUCCESS”))
{
validated = true;
}

e.IsValid = validated;
if (!validated)
{
e.Message = “Create SO failed.”;
}
}
}
}

Run webservice as SOAPUI

 1. Enter link to that request
 2. Header > SOAPAction = link
 3. Enter String Body
 4. Add Request Plug-ins (Context Parameter Value)
 5. If use Datasource: {{DataSourceAccountSTJ.tblAccount.Uname}}
 6. Add data source, choose table and Access Mode = Random
 7. Done

SQLCOMD /S DICMINHTRUONG\SQLEXPRESS -U sa -P 123456 -i loadtestresultrepository.sql

 

Một giáo sư nổi tiếng của trường Quốc Gia Hành Chánh được mời trình bày cho 15 nhà lãnh đạo các công ty lớn về đề tài : Làm thế nào để lập kế hoạch thời gian tốt nhất ?

Ông có một giờ để truyền đạt nội dung đề tài.

Trước nhóm người ưu tú này, ông bình thản nhìn từng người rồi nói : “Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc thí nghiệm nhé”.

Nature__039310_

Từ gầm bàn, vị giáo sư lấy lên một bình thủy tinh lớn khoảng 4 lít và khẽ đặt xuống trước mặt mọi người. Sau đó, ông lấy ra hơn một chục viên đá lớn cỡ quả banh tennis và đặt cẩn thận từng viên vào bình.

Khi bình đầy đến miệng không thể bỏ thêm viên đá nào được nữa, ông ngẩng đầu lên nhìn nhóm học viên và hỏi : “Bình đã đầy chưa nào ?”

Cả lớp trả lời : “Rồi ạ”.

Ông đợi thêm vài giây rồi hỏi tiếp : “Thật chứ ?”

Rồi ông lại cúi xuống và lôi ra từ dưới bàn một túi đầy sỏi. Ông tỉ mỉ đổ sỏi lên đá rồi lắc nhẹ bình. Những hòn sỏi len qua đá và xuống… tận đáy bình. Vị giáo sư lại đưa mắt lên nhìn cử tọa và hỏi : “Bình đã đầy rồi chứ ?”

Lần này những học viên đã hiểu ý ông. Một người trong bọn họ thưa : “Có lẽ là chưa ạ !”

Ông trả lời : “Hay lắm !”

Ông lại cúi xuống và lần này ông lấy ra một túi cát. Ông cẩn thận đổ cát vào bình. Cát lại bít kín những lỗ hổng giữa đá và sỏi. Một lần nữa ông lại hỏi : “Bình đã đầy chưa ?”

Lần này, không ngập ngừng, học viên đồng loạt đáp : “Thưa, chưa ạ !”

Vị giáo sư lại nói : “Hay lắm !”

Đúng như các học viên dự đoán, ông cầm bình nước trên bàn và đổ đầy đến miệng bình thủy tinh lớn. Ông ngẩng đầu lên nhìn nhóm học viên và hỏi : “Thế anh chị nghĩ là chân lý nào được chứng minh qua thí nghiệm này ?”

Nghĩ đến chuyên đề buổi học, người học viên bạo dạn nhất nhóm trả lời cách xác đáng :

“Điều đó chứng minh rằng ngay cả khi ta tưởng lịch sinh hoạt của mình đã kín, nếu ta thật sự muốn, ta vẫn sắp xếp được thêm nhiều cuộc gặp gỡ, thêm nhiều việc cần làm ạ.”

“Không, vị giáo sư trả lời, không phải vậy đâu. Chân lý quan trọng thí nghiệm này chứng minh cho ta là : nếu ta không bỏ trước vào bình những viên đá lớn, thì sau đó ta không thể để hết mọi thứ vào bình được”.

Theo sau là một khoảng thời gian lắng đọng, mọi người đều nghiệm thấy điều này thật có lý.

Vị giáo sư liền nói : “Những hòn đá lớn trong cuộc đời anh chị là gì ?

Sức khỏe ? Gia đình ? Bạn bè ? Thực hiện những ước mơ ? Làm những gì mình yêu thích ? Học hỏi ? Nghỉ ngơi ? Bảo vệ một lý tưởng ? Hoặc bất cứ thứ gì khác ?”

“Điều nên nhớ là hãy sắp xếp những viên đá lớn trong đời ta trước. Thay vì để cho những điều nhỏ nhặt (sỏi, cát), lấp đầy đời ta bằng những điều vớ vẩn, ta sẽ không có đủ thời gian cho những điều quan trọng.

Vậy luôn hãy nhớ câu hỏi này :“Đâu là những viên đá lớn trong đời tôi ? Và hãy dành thời giờ ưu tiên cho chúng”.

Nói xong, vị giáo sư chào cử tọa và từ từ bước ra khỏi phòng.

Tags: ,

Remember: Each blog is zipped up and ready to install with Backup Buddy! Huge Value ON TOP of all you’re getting. Talk about OVER DELIVERY!

Here Are Your Generous PLR Rights (Basic Resell Rights Only):

[YES] Can be used on personal blogs that you own.
[YES] Can sell for a minimum price of $17 per blog. Can only sell personal rights.
[YES] Can sell for a minimum price of $27 per “pack of 5 blogs”. Can only sell personal rights.
[YES] Can sell for a minimum price of $47 per “pack of 10 blogs”. Can only sell personal rights.
[YES] Can bundle with other products that exceed a total of $47 in value.
[YES] Can be added to paid membership sites that charge at least $19.95 per month. Your members receive personal rights.
[YES] Can sell these blogs on Flippa after you have added content to make at least 50% more unique.
[YES] Can edit / rebrand and sell as your own as long as you sell at the prices mentioned above.
[YES] Can sell or giveway the articles.
[YES] Can sell the theme on its own. Recommended price is $17.
[YES] Can use WP Graphix Magic Light plugin on other blogs you own!
[NO] Can give away for free.
[NO] Can be added to free membership sites.
[NO] Can sell Private Label Rights (except for articles).
[NO] Can sell Resell Rights.
[NO] Can sell Master Resell Rights.
[NO] Can claim original copyright of the blog package.
[NO] Can sell derivatives of these blogs as a WSO.
[NO] Can give away WP Graphix Magic Light plugin.

Review by scottparat

There aren’t many wso‘s I get upset if I miss….. Scott’s wso‘s are one of the very few I look forward to and spank myself if I miss it. I don’t read the copy…. just click on the buy button.

Think I have just about every one….., might have missed one a couple of weeks ago and I need to get that taken care of

But then again, if I do miss, $19 for the full price is more than worth it.

Thanks Scott…. love your stuff, maybe you should start an SMS list or something

Take Care,

Scott

The Secret Source of Traffic The Top Gurus Are Using and Not Telling You About

Are you frustrated because no matter what you do, you can’t drive enough traffic to your website?

Or when you CAN get folks to your site, they are the WRONG traffic?

Here’s the thing, the gurus have done it all, tried it all . . . and there are a few secret sources the gurus are using to drive traffic, but they don’t talk about it much, if ever.

I’ve uncovered them for you in a very special audio training that will amaze you!

And show you the exact secret source the gurus are using to drive massive amounts of traffic day in and day out.

Gurus like Dan Kennedy, Eben Pagan, Lee McIntyre, and many others ARE USING a source of traffic they just aren’t talking about.

It’s high – profit traffic, and they are ALL using it!

To discover the Exact Traffic Source Dan Kennedy, Eben Pagan, Lee McIntyre and many others are using secretly, behind the scenes, under the radar – and this is traffic that is RIGHT UNDER YOUR NOSE and you don’t see it –Note: This is NOT:

–> SEO traffic (google changes the algorithm every month, do you really want to chase google?)

–> facebook traffic

–> PPC traffic

–> Warrior Forum Traffic

–> Forum Traffic

–> Blog Traffic

–> solo ad traffic

–> or anything else like those things –

Instead, this is the #1 traffic source the gurus are using, I show you exactly what it is AND how to get it yourself!!!
And of course it’s 100% guaranteed – if for any reason you don’t

just love this traffic source, ask me and get your money back!!

If you’ve been following me long, you KNOW that when I teach on something at a deep level, you have a mindset change.

That is what will happen when you listen to this training.

Ready to end the suspense, find out what this traffic source is?
And This is NOT:

–> SEO traffic (google changes the algorithm every month, do you really want to chase google?)

–> facebook traffic

–> PPC traffic

–> Warrior Forum Traffic

–> Forum Traffic

–> Blog Traffic

–> solo ad traffic

–> or anything else like those things –

Instead, this is the #1 traffic source the gurus are using, I

show you exactly what it is AND how to get it yourself!!!


OVERVIEW THE KEYWORD ORGANIZER

Vendor:    Mark Thompson
Product:    Keyword Organizer
Website: http://keywordorganize.org
Launch Date:    2013-09-03
Launch Time:    11:00 EDT
Price:    $27 (Lite version) – $37 (Pro version)
Bonus Offered: Yes

ABOUT THE AUTHOR KEYWORD ORGANIZER

mark-thompson

mark-thompson

ABOUT THE PRODUCT KEYWORD ORGANIZER

Keyword Organizer is a software application that helps you organize thousands of keywords, arrange your web articles, and plan out a content strategy for your website. You don’t need to worry about Google Keyword Tool now. This application will help you overcome all these obstacles and gain you wider reach, for your keyword niche. Please watch this video below.

Main features:
 • Easy to export data (to XLS or CSV files).
 • Write the articles using these keywords.
 • Assign these keywords to articles.
 • Gather a large list of keywords.
 • Select keywords for my website.
 • Easy to search within the data.

Here are some screen shot in the app.

keyword-organizer

keyword-organizer-review

 • A Peep into how this software works! This is what everyone would like to know. Remember, the real foundation of every website is a strong content that has relevant keywords and is SEO friendly. There are 4 videos precisely showing how Keyword Organizer collects a big keyword list, selects keywords, incorporates them in your articles and writes keyword specific articles. In addition to these videos, there are other videos showcasing the application’s ability to import, classify and export keywords (i.e. keyword management).
 • Works with WordPress! The uploaded video on the official site shows how this software effortlessly creates WordPress friendly documents. This is a great boon for bloggers like me, who are searching for ways to optimize their site.
 • Negative Keyword List! If you thought all the above methods is enough for a strong keyword-based content plan, then be prepared for some more. This innovative application not only uses data through the Google Keyword Tool but also effectively works with negative keyword list. This is a very good content technique that normally people do not apply and this is what I think is unique.
 • Strong Customer Service! Yes, in addition to providing all that you require to make your content strong and effectual, you get an excellent customer support. This is something I needed. There is nothing wrong in asking a query, when you are in doubt. Isn’t it?

Summary,

Keyword Organizer is a brilliant application that has been TESTED and PROVEN to help you build keyword-based and SEO-friendly contents that will only optimize your website to the optimum. It is actually a very simple and the easiest way to enhance traffic to your site and grow your business.

get-access-now

============================================================

Special Keyword Organizer Bonus

New CPA Lead

3 simple steps to claim this bonuses

 1. Get Keyword Organizer by Clicking here to get access now
 2. After completing the transaction, forward the receipt to my email at: minhterry@gmail.com
 3. Chose bonus you want in your email and you will receive the bonus within 24 hours

get-access-now

*** Remember that you can get your money back 100% within 60 days of purchase if you feel not satisfied with it.

Tags: , ,

Hi guys, if you want to make money from internet, but not successful, so it’s the good opportunity for you. I will show you the good way to make $5-$10 fast and easy per day. You can work from home, just with the internet connection. And after 3 days, you will see the result.

You don’t need know about SEO, Google, Social Media, YouTube or anything you ever hear. Or you ever try other method to make money with it but not successful and spent money for useless. The method I show you never use that, and it’s so new, can apply for newbie. You don’t care about create website, SEO services, hosting, writing article, make a video, or a product.

make $10 a day

This training is so amazing because:

 1. It’s very simple
 2. Don’t require technical
 3. Anyone can do with it
 4. Only takes a few minutes a day to start earning
 5. And IT ACTUALLY WORKS !

It will make you have some money in your pocket, and not waste your time.

FAQ

How long would you say on average it would take to go from zero to $10-$20/day?

If you spent three days working on this for a few hours a day… No more than three days!

Does this method works in Asian countries?

Yes it will and if you have any doubts after finishing the course just contact our support desk and they’ve got a respond ready on how you can get it to work

Is it posting on forums, such as CPA offers? personally I think posting on forums to sell things is shady ?

No sir! It is not

Customer Review

HypnoHugh

I have bought this and just been through it. There are a number of methods but be aware that these are generally low dollar per hour jobs that do involve a bit of work.

If you are looking for a bit of pocket money for doing a few jobs this could be for you. It is definitely a way of getting your feet wet if you have never made money online but not something you’ll want to do long term (apart from maybe the bonuses).

My favorite is the first method using YouTube – very easy to implement so I will definitely give this a go.

The second method is feasible using a well known outsourcing site but the video does not give many details and I’d rather use this for outsourcing than being a below minimum wage worker myself.

The third method would work but is being a bit dishonest.

The bonuses provide a better method – they are 2 older WSOs but still work and have more potential.

Globalnotch

This is a cool and smart method. YOu can give it a try and see it would work for you.
No hard word but just smart work.
Good work guys. They just think out of the box

So, don’t thinking about this any more. Hurry up !!!

How to make $10 in a day

You will get this BONUS EBOOK “How I make $3000 daily from CPALead”

$3000

3 simple steps to claim this bonuses

 1. Get the training by Clicking here to get access now
 2. After completing the transaction, forward the receipt to my email at: minhterry@gmail.com
 3. Chose which bonus you want in your email and you will receive the bonus within 24 hours

Be quickly, Only 5 First Persons Can Get This BONUSES.

Read More

Traffic Recon is scam ? No, it’s not. I will show you the proof now🙂 You must read this post before you decide to buy it or not. Good luck !

The ultimate REVIEW about Traffic Recon.

traffic recon review

Description of Product:

Vendor:    Matt Callen
Product:    Traffic Recon
Launch Date:    2013-08-14
Launch Time:    12:00 EDT
Price:    $9.95

Author:

I will introduce him a little bit🙂

Matt Callen traffic recon

Matt Callen is one of guru of Internet  Marketing, the famous SEO expert, that has offered exclusive methods to Internet marketers and businesses along with his elite and unique keywords. Though Matt owes an integral part of his popularity to his brother, he’s unique and indefinite skills which may have added to the achievements of Internet Marketing. Over the years, this now 29 years old genius has created numerous products for Marketers. Matt Callen is usually a serious and inspiring person with technological knowledge and internet based expertise. Every one of his products reflects his expertise and technological knowledge. Matt Callen has maximally utilized the most recent developments and requirements to produce a number of the finest website marketing products.

Traffic Recon Review:

Her is the main feature of this product:

 • The Real Deal Behind Post Penguin Backlinks and what Google looks at in your backlink profile in 2013… This will get clear up any ‘backlink confusion’ you may have, and leave you with a simple plan to follow, to leverage within your traffic campaigns.
 • The Biggest Mistake Marketers are still making choosing keywords to rank for… This not only wastes your time, but can actually get you penalized by Google in the process.
 • A No-Nonsense Approach To On-Page SEO and how to develop a truly Google-Friendly site, while avoiding the ‘over-optimization’ so many others fall prey to… This strategy directly improves several other ranking factors to enhance your ranking potential even further
 • One of the HOTTEST New Ways to generate instant, targeted buyer traffic to your website… And barely anyone is doing this!
 • Reveal The Most Influential Factor in adapting to Google updates, which will determine whether a site survives the next update, or gets discarded to the back pages… Put your focus on this and you’ll not only achieve higher rankings, but a more profitable business overall.
 • and Soooo MUCH MORE

Yes, it’s not a scam. Here is the proof.🙂

Benefits associate with Traffic Recon Review:

You may already know, Google recently dropped a bomb on numerous people’s websites. The Panda update rocked the boat. Then came Penguin 1.0… and most recently, Penguin 2.0. So, it would be hard to get ranking on google or your SEO working is not good or you waste your money. Ok, here is the good qualities associated with Traffic Recon , that can help you get higher ranking on Google with just a little work.

 • Discover How the Big Companies REALLY Rank #1 in SUPER Competitive Niches and How YOU Can Too!
 • Learn EXACTLY What Google Is Looking For After All of Their Crazy Updates. (All the secrets that can help you pass all the Panda and Penguin 2.0 algorithms and let you hack top 1 fastest and most effective.)

All of your troubles with SEO will be solved by TrafficRecon.

How to Order Traffic Recon:

The HUGE BONUS Over $2500 when you buy Traffic Recon.

As I mentioned in my honest Traffic Recon review, this is really an awesome tool for you to make HUGE traffic and earning. And now, I have a very special gift for you if you decide to get Traffic Recon through my site.

HUGE BONUS PACKAGE – WORTH OVER $2500+

Bonus No.1

Bonus No.2

Bonus No.3

Product: WP Social Master

From : Handoko Tantra

5 Clicks setup and you never have to worry about your blog traffic anymore, you get it 24/7 and FREE for life (Including hundreds of PLR & MRR WordPress stuff!)

Value : $77

Bonus No.4

Product: WordPress Optimization Secrets!

From : Jaka & Nino

Turn Your WordPress Blog Into A MEAN MACHINE Today! Get higher rankings, once you know how!

Value : $77

Bonus No.5

WordPress Theme Package

Value: $69

Bonus No.6 – Top 10 Premium WordPress Plugin Help You Win Every Marketing Strategy

Worth: $190

Package of plugins include:

 • Social Marketing – Get your message onto the social webs with this plugin for easy sharing to Facebook, Twitter, Google+, and more.
 • Pay with a Like – Allow visitors to pay for any of your content using Facebook, Twitter, Google+ or LinkedIn, promoting your site across the social networks… go viral!
 • Ultimate Facebook – The only Facebook plugin you will ever need: Autopost to your wall or fan page, registration and login, Facebook comments, BuddyPress profiles support and more.
 • Pop Up! – Allows you to display a fancy popup (powered as a popover!) to visitors sitewide or per blog, a *very* effective way of advertising a mailing list, special offer or running a plain old ad.
 • Infinite SEO – Every SEO option your WordPress, Multisite or BuddyPress site requires – in one easy bundle.
 • Ad Widget – This plugin allows you to simply deploy multiple widgets each with different rules for showing ads e.g. one widget can show ads only to IE users and another can show ads only to search visitors
 • MailChimp Integration – Simply integrate MailChimp with your Multisite (or regular old single user WP) site – automatically add new users to your email lists and import all your existing users
 • Invite – Allow your users to invite – via email – their friends and colleagues to check out their blog and sign up at your site!
 • The Google+ Plugin – Complete Google+ integration with your site – pages, +1 buttons, analytics, and more!
 • Simple Ads – This plugin does the advertising basics – essentially allowing you to simply insert ads before and after post content around your entire site with no option for users to remove them

Bonus No.7 – Ultimate Making Money Course

Worth: $235

Watch And Listen In As A Professional No B.S. Marketer Gives You An A-Z Course On Several Ways That You Can Start Making Money Online Right Now! The course includes 6 videos:
Video 1: Getting Started In Your Journey
Video 2: The Truth About Traffic
Video 3: Affiliate Marketing Riches
Video 4: Product Empire Riches
Video 5: Making Money Providing Online Services
Video 6: Picking Your Profits

Bonus No.8 – Video Traffic GURU

Worth: $187

What I finally developed was a simple system that just about anyone can do. Even if you don’t have a lot of technical skills- you can start creating quality videos and getting traffic in NO time. In Video Traffic Guru, you’ll discover

 • The top 3 ways to create videos FAST
 • The #1 niche to promote with videos
 • How to choose keywords for the title
 • FREE Software that makes video creation a snap
 • Why you must create your own YouTube channel
 • How to drive traffic to your videos

Bonus No.9 – 10 Highly Effective TRAFFIC BOMBS To Get You Started !!!

Worth: $137

Bonus No.10 – Instant Article Profit

Worth: $87

EXTRA BONUS

If you don’t like the bonus above, no problem, you can choose 3 some extra bonus from here.

 1. Writing tip
 2. Content Creation Hand book
 3. Sense WP Theme Package
 4. PR6-PR2 Links to Comment
 5. PR7 To PR0 Blog Comment Pages
 6. Auto approve blog list1
 7. 500+ Do Follow Forum with PR for Signature Back links
 8. WP Plugin Auto Traffic Grabber
 9. SEO Keyword Strategy
 10. THE LISTTRAFFIC GUERRILLA
 11. Free SEO Book
 12. How i make $3000 daily from CPALead
============================================================

3 simple steps to claim this bonuses

 1. Get Traffic Recon by Clicking here to get access now
 2. After completing the transaction, forward the receipt to my email at: minhterry@gmail.com
 3. Chose which bonus you want in your email and you will receive the bonus within 24 hours

Be quickly, Only 5 First Persons Can Get This BONUSES.

Thanks for reading. Hope you could find useful information here. Wish you all the best. Cheers!

============================================================

Remember that you can get your money back 100% if you feel not satisfied with it.

Guarantee-Money_Back